Skip to main content

MẶT BẰNG CHI TIẾT

Mặt bằng Phân lô biệt thư Vinhome Central Park (The Villas)

Hình Ảnh Thực tế biệt thự Vinhome Central Park

Biet_Thu_Don_Lap_Mau_01_a Biet_Thu_Don_Lap_Mau_01_b Biet_Thu_Don_Lap_Mau_01_c

THÔNG TIN LÔ ĐẤT
(Diện tích lô đát điển hình)
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 500m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 485.7m2
Sàn tầng trệt: 170.4m2
Sàn tầng 01: 164.1m2
Sàn tầng 02: 151.2m2
(Tổng diện tích sàn không bao gồm phần diện tích ban công và sân thượng)

Hình ảnh Thực tế biệt thự sông lập Vinhome Central Park Biet_Thu_Song_Lap_Mau_02_a Biet_Thu_Song_Lap_Mau_02_b Biet_Thu_Song_Lap_Mau_02_c

THÔNG TIN LÔ ĐẤT
(Diện tích lô đát điển hình)
DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT: 267.6m2
TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 386.3m2
Sàn tầng trệt: 114.4m2
Sàn tầng 01: 124.5m2
Sàn tầng 02: 120.4m2
(Tổng diện tích sàn không bao gồm phần diện tích ban công và sân thượng)

LIÊN HỆ NGAY

CHUYÊN VIÊN TƯ VÂN MR NAM
Mobile: 0907.66.1916 – Email: alobietthu@gmail.com